Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
19 Nisan 2022


TRSM ortak bir yönetim altında bir araya gelmiş tıbbi personel ve ruh sağlığı hizmeti veren diğer personelden oluşan, disiplinler arası ekipler olarak faaliyet gösterir. Bu ekiplerin yataklı tedavi kurumları, birinci basamak sağlık kuruluşları ve toplumdaki sosyal destek kuruluşları ile kurulu bağlantıları vardır.

Fiziki Donanımı:

Giriş ve karşılama alanı: Karşılama ve kayıt bankosu, güvenlik personeli için ayrılmış kontrol ve bekleme alanı, duyuru panosu, hasta ve yakınları için yeterli oturma grubu bulunan, hizmete uygun şekilde tefriş edilmiş bir bekleme mahallinden oluşan alandır.

Grup terapi alanı: Grup terapileri, genel toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği, yeterli sayıda sandalye, masa, duvar tipi ve ayaklı taşınabilir yazı tahtası gibi gerekli donanıma sahip, yeterli büyüklükte alandır.

Uğraş terapi odaları/rehabilitasyon alanı: En az 1 (bir) adet olmak üzere içerisinde lavabo, kolay temizlenebilen masalar, yeterli sayıda tabure ya da sandalye, duvara monte sergileme rafları, duvar panosu, kilitli malzeme dolapları ve uğraşının türüne göre şövaleler, çeşitli resim gereçleri, ahşap ve takı gereçleri, nota sehpaları, müzik aletleri ve benzeri donanım olan yeterli alana sahip mekândır. 

Kütüphane ve okuma salonu: Okuma ve internet kullanımına uygun yeterli sayıda masa, sandalye, duvar panosu, bilgisayar ve kitaplıkların olduğu yeterli büyüklüğe sahip mekândır.

Yemek alanı ve terapi mutfağı: Hasta ve görevli personel için öğle yemeği pişirilmesi ya da dağıtımını sağlayacak ve aynı zamanda gönüllü hasta ailelerinin, gönüllülerin ve hastaların çalışmasına ve uğraşı eğitimine uygun yeterli donanım ve büyüklüğe haiz alandır.

Tedavi odası: İlaç etkisiyle uyuma-nöbet gibi durumlarda tedavi yapılabilecek donanıma haiz ve sonrasında hastanın dinlenebileceği mekândır.

Aktivite alanları: Bina içerisinde bulunması zorunlu olmayan ancak mümkün olması halinde havalandırması sağlanmış, duş ve giyinme alanlarını da içeren hastaların spor, sanatsal faaliyetler yapmasına elverişli olarak yapılandırılmış alandır.

Görüşme odası: En az 1 (bir) adet olmak üzere hekim ile hastanın görüşebileceği şekilde yapılandırılmış ve kilitli kişisel dolaplar, masa, sandalye, bilgisayar ve dosya dolabı bulunan mekândır.

Ekip Odası: Merkezde görevli hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve iş uğraş terapisti ve/veya usta öğretici için; en az 1 (bir) adet olmak üzere dosyalama ve arşivleme işlemlerine uygun dolap, bilgisayar ve donanımları, oturma grubu ve kilitli kişisel dolaplar bulunan mekândır.

Destek Alanlar: Merkezde ayrıca,  malzemelerinin depolandığı bir oda ayrılmalı ve hasta, hasta yakınları ve personel için yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulunmalı ve gerektiğinde duş imkânları sağlanmalıdır. 

Çalışma Ekibi:

  • TRSM ekibinde psikiyatri uzmanı, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve ergoterapistleri (uğraş terapistleri) bulunmaktadır.
  

Merkezin Faaliyetleri:

  • TRSM etkin biçimde çalışmalarını ve hizmet alanlar, aileleri ve bakım verenler ile ilgili amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak bir dizi kilit faaliyet yürütürler.
  • Bu faaliyetler içerisinde merkezin ve ekip üyelerinin işlevleri; hizmet alanlara, ailelerine ve bakım verenlere yönelik müdahaleler ve ayrıca merkezle diğer sağlık ve sosyal hizmet sistemi arasında koordinasyonun sağlanması yer almaktadır.

HASTA KABUL SÜRECİ VE KABUL KRİTERLERİ:

  • Kısa süre önce hastaneden taburcu olmuş veya hastaneye yatırılma riski olan ve psikoz veya diğer ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ya da ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi düzeyde azalmış bireyler tedavi, takip ve rehabilitasyon amacıyla TRSM tarafından kabul edilir.


İletişim Bilgileri:
Adres:
Yeni Mah. 128. Sokak No: 18
WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.38.50.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.38.50 (1).jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.38.49.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.38.49 (1).jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.38.48.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.48.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.46.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.45.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.44.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.43.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.41.jpeg

WhatsApp Image 2022-04-19 at 13.37.39 (1).jpeg