İstatistik
19 Nisan 2022

GÖREVLERİ
İstatistik verilerin toplamak, kontrol etmek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde telefonla HATAY İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.
Günün Akışına göre istenen istatistik çalışmalarını yapmak. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.