Klinik Hakkında
20 Ekim 2022

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde bakteri, virüs, mantar ve parazitler gibi mikrorganizmaların vücutta meydana getirdiği hastalıkların tanı, tetkik ve tedavileri yapılır. Tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi takibini yapan bölüm, hastanenin antibiyotik kullanım kontrolü ve enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütür. Mikrobiyoloji laboratuvarı her türlü kültür ve antibiyogram testleri, bakteri tanımlamaları, serolojik testler, hepatit testleri, parazit tetkikleri, boyalı ya da boyasız direkt incelemelerle enfeksiyon hastalıkları ve diğer birimlerin tanı ile tedavilerini destekler.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji doktoru hangi hastalıklara bakar?

-Üst solunum yolu enfeksiyonları

-Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri  enfeksiyonlar)

-Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)

-İdrar yolu enfeksiyonları

-Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları

-Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)

-Bruselloz (Peynir hastalığı)

-Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb)

-Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)

-İshaller

-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama

-Seyahat danışmanlığı

-Ekstrapulmoner tüberküloz (Deri,kemik ve böbrek veremi)

-Erişkin aşılama

-Diğer bölümlerden refere hastalar

-Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)

-Menenjitler

-Sepsis (Kan ve vücut iltihabı)