Etik Kurul
19 Nisan 2022

GÖREVLERİ
İnsan üzerinde yapılacak biyomedikal araştırmaların hasta ve denek hakları açısından 
etik ilkelere uygun olup olmadığını inceleyerek bir karara varmak, araştırmaları izlemek ve görüş bildirmek amacı ile oluşturulan kuruldur.

HASTENEMİZ ETİK KURULU ÜYELERİMİZ

  • Adı Soyadı:Uz. Dr. Edip KAPI
  • Ünvan:İç Hastalıkları Uzmanı

  • Adı Soyadı:Uz. Dr. Mahmut İZMİRLİ
  • Ünvan:Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Adı Soyadı:Uz. Dr. Kemal GÜLEÇ
  • Ünvan:Çocuk Hastalıkları Uzmanı