Klinik Hakkında
21 Ekim 2022

EVDE  SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
Bir uzman hekim, bir pratisyen hekim, bir hemşir, bir ebe, bir evde bakım teknikeri  ve iki şoförden oluşan birimimiz Reyhanlı Devlet Hastanesi bünyesinde mesai saatleri dahilinde hizmet vermektedir.
Ekibimiz Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak isteyen hastaları yerin de değerlendirerek kapsam dahilinde tedavi ve bakım planları hazırlayıp uygulamaktadır. Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların fonksiyonlu hasta karyolası ve yatağı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, hasta bezi, idrar sondası, sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması sağlanmaktadır.

Evde sağlık hizmetleri nedir?

Evde sağlık  Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

Evde sağlık hizmetlerinin amaçları

- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek.
- Hasta tedavisinin takibini yapmak
- Sosyal ve psikolojik destek sağlamak
Evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastalıklar:

  1. KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
  2. Yatağa bağımlı hastalar
  3. Terminal dönem palyatif bakım hastaları
  4. İleri derecedeki kas hastalıkları
  5. Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı
Evde sağlık hizmetine başvuru :

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri ve ya yakınları aracılığı ile aile hekimlerine, hastanelerimizdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birim polikliniğine, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine bizzat giderek veya telefon ile başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli belgeler hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut raporlarıdır. Başvuru formu aile hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti birimi tarafından doldurularak kayıt altına alınır.

Evde sağlık hizmetlerine başvurmak için Türkiye’nin genelinde tesis edilen 444 38 33 (444 EVDE) numarası mesai saatleri içerisinde aranabilir.
Hatay Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü için  Buraya tıklayınız.

Evde sağlık hizmeti nasıl çalışır?
Telefonla yapılan müracaatlar; hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi, yara pansumanları, hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye, alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

 Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu olduktan sonra evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için taburcu aşamasında müdavi hekimin, aynı hastanenin evde sağlık hizmetleri birimi ile irtibata geçmesi ve verilecek tıbbi hizmetin nitelik, sıklık ve süresini belirleyerek birime iletmesi halinde hizmet devamlılığı sağlanır.

Evde sağlık hizmetlerinin sonlandırılması

- Hastanın takip ve tedavisinin sağlık personeli gerektirmeyecek şekilde iyileşmesi,
- Hastanın hastaneye yatması,
- Hastanın başka bölgeye gitmesi,
- Uyumsuz hasta davranışı,
- Hastanın hizmet reddi
- Hastanın vefat etmesi durumlarında Evde Sağlık Hizmeti sonlandırılır.