Sağlık Kurulu Başvurusu
19 Nisan 2022

Sağlık Kurulu Birimi

Hastanemiz Sağlık Kurulu 1.Kat  poliklinik alanında hizmet vermektedir. Engelli Raporu, TSK ve Durum Bildirir sağlık kurulu için  muayene günlerimiz hafta içi her gün 09:00-12:00 saatleri arasında muayene kabulü yapılmakta olup muayeneler 09:00- 12:00 saatleri arasındadır. Sağlık kurulu talebi olan hastalarımızın kendisinin bizzat veya yasal vasisi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Yeni düzenlemeyle birlikte rapor başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde işlemler tamamlanmalıdır.  Tüm muayeneleri tamamlanan formlar Sağlık Kurulu Müracaat birimine teslim edilir. Teslim edilmeyen müracaat formlarına “Sağlık Kurulu Raporu” düzenlenmez. Teslim edilen formlar için kişiye değerlendirmesinin yapılacağı heyet günü ve saati yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bildirilen heyet günü ve saatinde heyet toplantı odası önünde bulunmak zorunludur. Çağrıldığında gelmeyen kişilerin sağlık raporları düzenlenememektedir. Tüm rapor sonuçlarınız, şahsa ya da birinci derece yakınlarınıza verilmektedir. Sağlık Kurulu rapor süreleri ve değerlendirme kriterleri ilgili yönetmelikler çerçevesinde Sağlık Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına yapılan itirazlar “İl Sağlık Müdürlüğü’ne” yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

 

Hastanemiz Sağlık Kurulunda Verilen Raporlar

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporları
 • Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu
 • Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları
 • Maluliyet Raporları
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki Raporlar
 • Sürücü Belgesi (Sağlık Müdürlüğü Yazısıyla Sevk Edilmektedir)
 • Hakem Hastane Sıfatıyla Sevk Edilen Tüm Raporlar
 • TSK Sağlık Kurulu Raporları
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu
 • Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu

  Sağlık Kurulu 182 MHRS’ den Randevu ile Başvurular;

 • Engelli Haklarından Faydalanmak isteyenler
 • Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu İsteyenler
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu İsteyenler
 • Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu İsteyenler
 • İşe giriş, Güvenlik Belgesi, Huzur Evi, Silah Ruhsatı, Okul kayıt vb. Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu isteyeneler

  Sağlık Kurulu Randevusuz Başvurular;

 • İl Sağlık Müdürlüklerinden Gelen Engelli İtiraz Raporları
 • Askerlik Şubesinden Gelen Resmi Yazı ile Rapor İstemi (Askerliğe Elverişli olup–olmadığı)
 • M.S.B. Gelen Yazılar ile rapor istemi (Muv.Subay- Ast.Subay, Uz.Erbaş – Komando olur - olamaz - Paraşütle atlar atlayamaz vb.)
 • İl Sağlık Müdürlüklerinden Gelen İtiraz Raporları ( TSK )

   

  Sağlık Kurulu Hastanemizden Oluşturulan  Randevular; (Sağlık kurulu müracaat biriminde)

 • Mahkemeden Gelen Resmi Yazı ile Rapor İstemi (Vasi tayini, Evlilik, Yaş Tespiti vb.)
 • Sosyal Güvenlik Merkezinden Gelen Maluliyet Raporları

  Engelli Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar:

 • Başvuru formu (hastane sağlık kurulu müracaat görevlisi tarafından verilmektedir),
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir.
 • Varsa hastalıklarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, Patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.) varsa daha önce aldığı engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi.

   

  Terör, Kaza ve Yaralanmaya bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar:

 • Resmi yazı.
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir.
 • Terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerler (Kaza tespit tutanağı vb.)
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler

  Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Kapsamı ve Gerekli Evraklar:

 • Vasi Tayini (Mahkemeden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Malulen Emeklilik (Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi yazı ile müracaat edilir.)
 • Yaş Tespiti (Mahkemeden veya Nüfus Müdürlüğü’nden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Huzurevi (Kurumdan resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Emniyet Müdürlüğü Durum Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu (Kurumdan resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Halen Bulunduğu Görevi Yapıp Yapamayacağı Hk. (Çalıştığı kurumdan resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Refakat İzni (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Hastalık ve Refakat İzni" başlıklı 105'inci maddesine istinaden)
 • Silah Ruhsatı
 • Silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
 • İşe Giriş
 • Memurluk Hk.
 • İnfaz koruma memuru olma
 • Tayine Esas Olmak Üzere
 • Yurt dışı Hk
 • Çifte Vatandaşlık Hk.
 • Vatandaşlık Hk (Nüfus Müdürlüğü’nden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Üniversiteye Giriş Hk. vb.
 •  

  *Gerekli Evraklar; Müracaat isteğine göre resmi yazı veya başvuru formu.

                 T.C. Kimlik Numaralı Kimlik

                 Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir

                 Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.)

            

  TSK Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar;

  *    Sevk Evrakı /Resmi yazı.

  *    T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.

  *    Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmek

  *    Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.)

         

  Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu İçin Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu (hastane sağlık kurulu müracaat görevlisi tarafından verilmektedir),
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.

      Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir.

      Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, genetik testi, patoloji raporu kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.