Değerlerimiz
11 Şubat 2024

DEĞERLERİMİZ

            Hastanemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda, Hasta ve Çalışan güvenliği temelinde;

  • İnsani değerleri önemsemek,
  • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek,
  • Bilimsel ve araştırmacı olmak,
  • Eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet vermek,
  • Teknolojiyi takip etmek,
  • İş doyumu sağlamak
  • Etik ilkeleri benimsemek, güvenilir olmak,
  • Etkili ve bütüncül yaklaşmak,
  • Şeffaf ve samimi olmak,
  • Yenilikçi ve çağdaş olmaktır.