Klinik Hakkında
20 Ekim 2022

Biyokimya uzmanının asli görevi istenilen tetkiklerin güvenilir şekilde çalışılmasını ve raporlanmasını sağlamaktır. Bu çalışmanın içine numunelerin güvenli şekilde alınması, güvenli transfer yöntemleriyle laboratuvara ulaştırılması ve güvenle depolaması çalışmaları da girer. Teknolojik cihazlar biyokimya uzmanlarının işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Dilerseniz biyokimya uzmanlarının görev tanımlarında yer alan çalışmaları birlikte sıralayalım.
Çalışılan test sonuçlarını değerlendirmek, kontrol etmek, raporlamak ve onaylamak.

 • Uyumsuz test sonuçlarının tekrar çalışılmasını sağlamak.

 • Testlerin tüm aşamalarında kalite kontrol çalışmalarını yapmak.

 • Tetkikleri isteyen hekimlerle iş birliği yapmak.

 • Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitimlerini vermek.

 • Sorumlu olduğu laboratuvarın düzen ve işleyişini sağlamak.

 • Biyokimya cihazlarının günlük ve haftalık bakım ve temizliklerinin kontrolü.

 • Mesleki gelişmeleri takip etmek. Sempozyum ve seminerlere katılmak.

 • Laboratuvar çalışanların nöbet listelerini kontrol ederek hizmetin kesintisiz yürütülmesini sağlamak. 

En sık yapılan biyokimya testleri hangileridir?

 • Kan tahlilleri: Hormon düzeyleri, kan şekeri, kolestrol, romatizmal tesler, hepatit değerleri vb.

 • İdrar tahlilleri: Enfeksiyon, gebelik, protein yıkımı, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler vb.

 • Gaita (Dışkı): Metabolizmal hastalıklar, kalın bağırsak hastalıkları, parazit araştırmaları vb.

 • BOS (Beyin Omurilik Sıvısı): MS, menenjit, ensefalit vb.

 • Plevra sıvısı(Akciğer zarı arasından alınan sıvı): Kanser, kalp hastalığı, akciğerin fonksiyon kayıpları vb.

 • Periton sıvısı (karın boşluğundan alınan sıvı): Siroz, tüberküloz, kanser vb.